Tüm işletmelerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Durum, Yönetim Planları mevcut ve uygulanmaktadır. Bu planların ana amacı maden sahalarındaki İSG Yönetim Faaliyetlerinin yasal mevzuat, kredilendirme kuruluşuna verilen taahhütlere ve Yusuf Hoca Madencilik Politikalarına uyumunu gözetmektir.